Voor de opfok, groei en productie van leghennen is een juiste voeding vanaf het begin erg belangrijk. De behoefte van de dieren is sterk afhankelijk van het ontwikkelings-stadium en van het feit of de kippen eïeren leggen.

Kasper Faunafood heft daarom een serie voeders die,
mits juist gebruikt, een goede opfok en later een goede eïerproduktie bevorderen.
Pluimvee
De voederopname is afhankelijk van ras en leeftijd, maar vooral vande grootte, het gewicht van de kippen.
Voor de opfok van jonge dieren:

6001 - Kuikenopfokkruimel I
6003 - Kuikenopfokmeel I
voor kuikens van 0 tot 8 weken

6002 - Kuikenopfokkorrel II
6004 - Kuikenopfokmeel II
voor kuikens vanaf 8 weken tot
aan de leg

Daarnaast kan
3760 - Kuikenzaad fijn
3770 - Kuikenzaad grof
worden gegeven.

De voederopname is afhankelijk van ras en leeftijd, maar vooral van de grootte en het gewicht van de kippen.
Jonge dieren
Multimix Kip en Multimix Krielkip zijn twee nieuwe producten van Kasper Faunafood. Het zijn beide volledige voeders, bestaande uit een rijke sortering granen, aangevuld met grit en een speciale korrel voor vitaminen en mineralen. De Multimix Krielkip is iets fijner van samenstelling dan de Multimix Kip. Beide producten zien er smakelijk uit en worden dan ook gretig opgenomen door de dieren.

Multimix Kip, 25.0 kg, artikelnummer 6156

Multimix Kip, 4.0 kg, artikelnummer 6157

Multimix Krielkip, 25.0 kg, artikelnummer 6158

Multimix Krielkip, 4.0 kg, artikelnummer 6159


Voor volwassen dieren onderhoud - en legkorrel:

6015 - Pluimveekorrel
6018 - Legkorrel
Volwasen dieren
een hoogwaardig legvoer voor een goede eierproductie:
6018 - Legkorrel
6017 - legmeel
6009 - Foktoomkorrel
te gebruiken voor én in het broedseizoen, met verhoogde vitaminegehalten
Legmeel:
6016 - 4 Granen legmeel
legmeel met een hoog gehalte aan granen
6000 - Ochtendvoer
specifiek legmeel waarnaast 50% granen kan worden gevoerd
Naast volledig voeder kan maximaal 25% gemengd graan
worden gegeven:
3790 - Gemengd graan met gebroken maïs en zonnepitten
3840 - Gemengd graan met gebroken maïs
3830 - Gemengd graan met hele maïs
3726 - Scharrelgraan met grit

"Liefst tegen de avond uitstrooien zodat de dieren de volgende dag kunnen “zoeken”.