In de herfst en winter, tijdens het dekseizoen en de zoogperiode is het noodzakelijk om de schapen bij te voeren.

Schapenkorrel onderhoud: voorziet in de behoefte aan vitaminen, mineralen en sporenelementen.
Schapenkorrel extra: een hoogwaardige korrel met een extra hoge energiewaarde.
Lammerenkorrel: te voeren vanaf 2 weken als opfokkorrel en aan lammeren die snel moeten groeien.

Schapen verdragen geen koper. Daarom wordt dat aan het krachtvoer niet toegevoegd. Daarnaast bevatten deze voeders een ruime Ca/P-verhouding om het ontstaan van nier- en urinestenen te voorkomen.

Voederhoeveelheid schapen
Drachtige ooien in de wei: ± 0,3 kg/dag
Ooien met lammeren: ± 1,0 kg/dag
Schapen
Geiten
Het in conditie brengen van alle soorten geiten voor fok, keuring of melkproductie, kan alleen als de dieren optimaal gevoerd worden.
Het bijvoeren van krachtvoer is dan ook onontbeerlijk. Geitenkorrel bevat alle noodzakelijke voedingsstoffen om een goede conditie te waarborgen. Tevens is dit voer uitstekend geschikt als productievoer voor melkgevende geiten.

Voederhoeveelheid geiten
* Volwassen dieren met een lichaamsgewicht van 50 kg  
  naast hooi ongeveer 0,5 kg per dag.
* Na het lammeren de krachtvoergift opvoeren tot 1,5 kg.
* Voor melkgevende geiten per 2 liter melk ca. 1 kg
  krachtvoer extra.
Herten
Binnen de omheining gehouden herten dienen naast goed hooi te worden bijgevoerd met Hertenkorrel. Dit krachtvoer moet alle elementen bevatten om herten in conditie te houden, daar ze uit krachtvoer de bouwstoffen moeten halen, die ze normaal in de natuur zelf zoeken. Voldoet ook uitstekend als bijvoer voor in wildreservaten levende herten gedurende de winter.